The reasons for the quality of Cognac Daniel Bouju.
boujulogo.jpg - 4842 Bytes

l. The vineyard of 'Domaine Lafont St. Preuil' has a surface about thirty hectares. You will find them in the best part from the Cognac: The Grande Champagne.
2. The Cognac from Daniel Bouju is always from one harvest and will never be mixed with other Cognac.
3. The pressing and fermenting from the wine and also the distillations take place on the 'Domaine'. This guarantees the quality.
4. The storage and maturation from the Cognac Daniel Bouju will be always on new casks not bigger than 500 liter contents. This brings the Cognac in optimal contact with the wood.
5. The supply Cognac from Daniel Bouju is more then seventeen times larger as his annual sales.
6. The bottling at the 'Domaine'.
7. His clientele, a. o.: Maxims, Ie Taillevent and Maison the la Truffe in Paris, l'Houstau the Beaumanière in Beau-de-Provence, France most famous restaurants and famous cook, Paul Bocuse.

All cognacs' Daniel Bouju have the same high quality. The single difference is the length of aging!

boujuprar.jpg - 286137 Bytes praromesjaptxt.jpg - 48172 Bytes boujuprar.jpg - 286137 Bytes
Premiers Arômes
The used grape: 100% ugni blanc
The 'masterpiece' from Cognac-distiller Daniel Bouju.

Premiers Arômes is a Cognac who has been matured during five years on oak casks. This storage on oak casks belongs is legislative obligatory for a minimum of two years.
Daniel Bouju has a different opinion about the maturation of his Premiers. First Daniel Bouju is a supporter of little casks with a content until maximal 500 liters. At the second place Daniel Bouju is raising his Cognac exclusive in new oak. This in connection with the fact that he does not use artificial coloring in his cognac. New woods give the Cognac from nature a dark color.
The sole problem, which occurs on this manner of maturation, is that by the young Cognac often originates some sharpness caused by the high tannin content of the new oak. Premiers Arômes in contrast with the other Cognac's Daniel Bouju produces, is stored on carefully selected old barrels, from which the tannin grade is on a considerable low level.
This method of maturation has as a result, that the color from Premiers Arômes is considerable lighter then the color from the other Daniel Bouju Cognac.
The Cognac from which Daniel Bouju produces his Premiers Arômes is the same as the one he uses for his other Cognac, namely a 100 percent Grande champagne Cognac from his own vineyards.
Only the way of storage and maturation makes Premiers Arômes different from his other Cognac.
Premiers Arômes is also not receiving a cold treatment - something that is used for stabilizes the Cognac - as his other Cognac. While the clarity from his Cognac is not the result from filtration but from the regular swapping the Cognac to clean barrels. This mode of 'clarification' results in a big taste and fragrance complexity.
Daniel Bouju produces Premiers Arômes on the higher alcohol percentage from 45%. This higher percentage gives the Cognac a better bouquet.Waarom wij u de Cognac van Daniel Bouju kunnen aanbevelen:
le. De wijngaarden van het 'Domaine Lafont St. Preuil' ± 30 ha. groot, bevinden zich in het beste deel van de Cognac: de Grande Champagne.
2e. De Cognac van Daniel Bouju is altijd van één oogst en wordt niet gemengd met andere Cognac.
3e. Het persen en gisten van de wijn en het distilleren vindt op het 'Domaine' plaats zodat voor de kwaliteit kan worden ingestaan.
4e. De lagering en rijping van de Cognac van Daniel Bouju vindt plaats op nieuwe fusten van ten hoogste 500 liter inhoud. Dit brengt de Cognac in optimaal contact met het hout.
5e. De voorraad Cognac van Daniel Bouju is meer dan 17 maal zo groot als zijn jaarlijkse verkoop, hetgeen hem in staat stelt zijn kwaliteit te handhaven.
6e. De Cognac wordt op het 'Domaine' gebotteld. Ook hier kunnen dus geen grappen mee worden uitgehaald.
7e. Zijn klantenkring, waaronder: Maxims, Ie Taillevent en Maison de la Truffe in Parijs, I'Houstau de Beaumanière in Beau-de-Provence, Frankrijks meest beroemde sterren restaurant en Frankrijks beroemde kok, Paut Bocuse.

De Cognacs van Daniel Bouju die wij in ons assortiment voeren:
Le Grande Champagne Daniel Bouju ‘V.S.O.P.': meer dan 7 jaar fustrijping
Le Grande Champagne Daniel Bouju ‘Empereur': meer dan 17 jaar fustrijping
Le Grande Champagne Daniel Bouju 'Très Vieux': meer dan 30 jaar fustrijping
Le Grande Champagne Daniel Bouju ‘Brut de Fût': meer dan 30 jaar fustrijping, onversneden 50%
Le Grande Champagne Daniel Bouju ‘Réserve Familiale': meer dan 50 jaar fustrijping, onversneden. Sterkte: 42%

Premiers Arômes

Het 'meesterstukje' van Cognac-distillateur Daniel Bouju
Premiers Arômes is een Cognac die gedurende vijf jaar op eikenhouten fusten gelagerd wordt. Deze lagering op eikenhouten fust behoort tot de normale gang van zaken -want wettelijk verplicht, minimaal twee jaar - in de Cognac.
Van deze normale gang van zaken wijkt Daniel Bouju echter op twee manieren af. Ten eerste is Daniel Bouju een voorstander van kleine fusten met een inhoud tot maximaal 500 liter en op de tweede plaats voedt Daniel Bouju zijn Cognac uitsluitend in nieuw eikenhout op. Dit in verband met het feit dat in de Cognac van Daniel Bouju geen kunstmatige kleurstoffen verwerkt worden. Nieuw hout geeft de Cognac van nature een donkere kleur.
Het enige probleem wat aan deze manier van rijping kleeft, is dat bij de jongere Cognac vaak wat scherpte ontstaat hetgeen veroorzaakt wordt door het hogere tanine gehalte van nieuw eikenhout.
De Premiers Arômes wordt echter in tegenstelling tot de andere Cognac die Daniel Bouju produceert, gelagerd op met zorg geselecteerde oudere fusten, waarvan het tanine gehalte op een aanzienlijk lager niveau ligt. Deze rijpingsmethode heeft wel ten gevolge, dat de kleur van Premiers Arômes aanzienlijk lichter is dan de kleur van de overige Daniel Bouju Cognac.
De Cognac die Daniel Bouju voor zijn Premiers Arômes gebruikt is dezelfde die hij ook voor zijn andere Cognac aanwendt namelijk een 100 % Grande Champagne Cognac van uitsluitend eigen wijngaarden. Alleen in de manier van lagering en rijping verschilt Premiers Arômes van zijn overige Cognac. Premiers Arômes wordt dus evenmin aan een koude behandeling - die ter stabilisatie van de Cognac dient - onderworpen als zijn andere Cognac.
Terwijl de helderheid van zijn Cognac niet het resultaat is van filtratie maar van het regelmatig overbrengen van de Cognac naar schone fusten. Deze wijze van 'klaring' resulteert in een grotere smaak- en geurcomplexiteit.
Daniel Bouju heeft Premiers Arômes het wat hogere alcoholpercentage van 45% meegegeven, omdat dit percentage de geur wat mooier uit doet komen. Verder merkt Daniel Bouju nog op over zijn Premiers Arômes:
'Il a l'avantage de pouvoir se consommer à toute heure, 24 heures sur 24; en digestif de façon traditionelle ou frais, à tout moment du jour ou de la nuit à température ambiante, frais, froid, avec des glaçons, en long drink ou en cocktails. De plus, il est très digeste'. Nous espérons qu'il vous séduira

Daniel Bouju
Voor meer informatie:
Bouju