"Hammonditis"
Het in een fraaie omslag gestoken boekje 'Hammonditis' - met dank aan designburo 2id - werd in 2013 den volke gepresenteerd.
Het luchthartige werkje bevat een aantal in de loop der afgelopen decennia genoteerde observaties en verhaaltjes.Onder de observaties vallen zaken als het spelen op bruiloften en partijen, veelal met fatale afloop en het vervoeren van een instrument dat niet voor vervoer geschikt is. Onder de verhaaltjes, het volk waarmee ik in de loop der tijden geconfronteerd ben en dat mij menigmaal in totale verbijstering achterliet.
Het Italiaanse spreekwoord: het woord 'gekkenhuis' staat aan de buitenkant, kan ik volledig beamen.

De prijs is 17,50 inclusief verzending per post voor de soft cover (pocket) editie
Voor 27,50 wordt u de hard cover toegezonden.

Maak een van bovengenoemde bedragen over op:
Rek. Ibannr: NL46ABNA0467793387
T.n.v. Stichting Jazz Werkgroep, Beets
Onder vermelding van het adres waar de zending naar toe moet.
U kunt ook een mailtje met het gewenste adres sturen naar: sjw@xs4all.nl

Een puik cadeau

Recensie van de echte Hammond kenners


Herbert's Columns Songbook for Hammondorgan Guitarbooks CD's for sale