De Beetser Blaf

Een kleine bijdrage aan de onzin in de wereld

Redactie: Vladimir Boomhakker en Jodocus van der Bijl

Maandag 9 juli 2012


De Moloch die Domheid heet


door Jodocus v.d. Bijl


De in 1944 geboren Gerrit Komrij is overleden (5 juni 2012) en dan verschijnen er allerlei artikelen over de ontslapene. Van prachtige necrologieën tot dubieuze schotschriften, want met een uitgesproken mening maak je niet alleen vrienden.
In een artikel in Het Parool over het overlijden van Gerrit Komrij kwam ik een prachtige uitspraak van hem tegen:
Ik ben even gaan zoeken waar hij die uitspraak gedaan heeft:
Hier dus: De Wereld van Dromers
De opstellers van het artikel in het Parool blijken ook niet gevrijwaard van de domheid want Komrij blijkt dus letterlijk het volgende geschreven te hebben:

De echte dromers zullen snel terrein verliezen.
De Moloch die Domheid heet zwelt aan tot de nachtmerrie compleet is: iedereen dom.
Het omgekeerde Utopia. Iemand die dom is kan ook niet meer weten dat hij dom is.

Iemands uitspraak aanhalen in een necrologie maar dan wel een zinnetje schrappen? Het getuigt niet van een overmaat aan respect maar leert wel hoe juist Komrij’s uitspraak is.

Een van de ernstigste vormen van domheid die ik het afgelopen kwartaal ben tegen gekomen was een bericht over het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf.
Onder de kop
‘Criminaliteit rond ov niet te stoppen’

krijgt de lezer een alarmerend bericht voorgeschoteld.

De criminaliteit in en rond het openbaar vervoer in Amsterdam neemt toe in plaats van af

Zo luidt de aanhef van het bericht op de voorpagina van Het Parool van dinsdag 26 juni 2012. Alle narigheid die je maar kunt bedenken, zakkenrollers, vernieling en diefstal nam in 2011 met maar liefst dertien procent toe. Het Regionaal Veiligheidsplan had daarentegen juist als doelstelling dat in 2014 deze criminaliteit met twintig procent zou zijn teruggebracht.
Ook is er veel overlast van druggebruikers, dronken en verwarde mensen en jongeren in het ov. In vergelijking met 2010 zijn die vormen van overlast van negentien tot dertig procent gestegen.
Gaat niet helemaal goed daar, bij die openbaar vervoersbedrijven is dan de terechte conclusie die je als lezer trekt. Nu, dan heeft de oplettende lezer buiten een van die vervoersbedrijven namelijk het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf gerekend want, lees even mee:
Het GVB ziet de stijging niet als een negatieve ontwikkeling.(Cursivering van mij H.)
Hoe verpauperd moet je denkraam zijn om zo’n zinnetje als woordvoerder over je lippen te krijgen.
De neiging om te denken, dat hier echt geen filosofie achter kan schuilen, een diepgaande zelfs, dient de lezer te onderdrukken, want verrassing, die is er wel degelijk, die filosofie. En behoorlijk diepgaand. De bij het GVB werkende nazaten van Plato kunnen deze negatieve ontwikkeling duiden: Het uiteindelijk doel is minder incidenten te krijgen.
In minder eufemistische termen, de reiziger moet gewoon even door de zure appel heen bijten. De blik dient op oneindig gesteld, de beloning gloort aan de horizon want dat uiteindelijk doel kan alleen maar bereikt worden als er kennis kan worden verzameld over het wat en wanneer zich problemen voordoen en wat de aard ervan is.
Voor de lezer die nu vertwijfeld naar het geschrevene zit te staren zal ik een poging doen deze filosofie van het GVB te verklaren. Wat het GVB ons toevertrouwd is, dat als de trend neerwaarts was geweest, dus een afnemende criminaliteit, dan had men de problemen niet structureel kunnen aanpakken bij gebrek aan data om het probleem structureel te kunnen aanpakken.
Proeft u de fijne nuance?
Er is een probleem, dat neemt toe en daar zijn wij blij mee, want als het af zou nemen dan zouden wij niet in staat gesteld kunnen worden om die toename te beteugelen.
De afdeling filosofie van de Universiteit van Amsterdam heeft een dependance geopend in de tramremise aan de Amsteldijk, dat is duidelijk.

Om de door deze filosofen opgerichte triomfboog te tooien met guirlandes en de nationale driekleur wil ik u niet het commentaar onthouden van de reizigersorganisatie Rover.
Wie verwacht had dat deze organisatie klaar zou staan met pek en veren om het GVB duidelijk te maken, dat deze redenering van geen kant deugt, wacht een teleurstelling.
Rover is blij.
Zij waarderen de inspanningen van de vervoersbedrijven om de veiligheid te verbeteren, alleen, het is duidelijk niet genoeg. Beter je best doen jongens, zegt Rover, want er moet keihard aan worden gewerkt om het aantal incidenten terug te brengen.
Bij mij duikt een knagend vermoeden op, dat de komende jaren het reizen met tram, trein of bus er niet leuker op gaat worden. Weliswaar ten dienste van een goede zaak, het verzamelen van data, maar toch.
Goh, wat ben ik blij, dat ik een rijbewijs heb en een auto.
Open brief aan Dirk,


Waarde Dirk,
Ik maak u er volgaarne attent op, dat het nieuws met de hoogste importantie deze week niet op de voorpagina van de krant was te vinden maar met dank aan u, oh verrassing, op de achterpagina.
En, zeg ik er ten overvloede bij, niet zo maar nieuws, neen, schokkend nieuws.
Sinds Einstein's E = mc² is er eigenlijk geen nieuwsfeit geweest, dat op mij grotere indruk heeft gemaakt. Aan mij de zelf opgelegde taak om de lezer van deze open brief voor te bereiden op een tremor veroorzakend feit.
Sinds mensenheugenis of exacter gezegd sinds de hofkok van vorst Nebukadnezar I (1145 - 1114 v. Chr.) is de vorm vastgelegd. Hofkok Elam Lullubu, afkomstig uit het Oostland mag als de absolute grondlegger van de vorm worden beschouwd. Werd er om duistere of niet nader omschreven redenen van de vorm afgeweken dan wachtte de afwijker een gruwelijk lot. Het dood kietelen met pauwenveren om maar iets te noemen of het gedwongen consumeren van 112 kikkerbilletjes. U snapt er werden geen halve maatregelen genomen.
Die vorm, zal ik nader preciseren, die vorm was rond. Niet zo maar rond, nee volmaakt rond. Vragen 'waarom?' zal ik negeren want iedere betrokkene zal meteen erkennen, dat dit de enige juiste vorm is. Moeder natuur, niet wars van experimenteerdrift, denk aan vogels en tegelijkertijd aan vleermuizen, heeft zichtbaar de ronde vorm omarmd. Tegenwerpingen als, een banaan is toch niet rond evenmin als een asperge, worden door mij als niet relevant terzijde gezet. Nadere beschouwing van beiden zal toch een zekere rondheid onthullen.
Het mag dus als vloeken in een, doet er niet toe wat voor, gebedshuis worden genoemd als van de vorm wordt afgeweken. Daar dienen passende maatregelen tegen genomen te worden. Dat vraagt om correctief ingrijpen. Gewaardeerde lezer u begint zich nu ongetwijfeld af te vragen waar heeft deze Jodocus het nu weer over. Terecht. Daarom zal ik u niet langer in knagende afwachting laten en u vriendelijk verzoeken de door Dirk verzorgde bijlage te openen. Niet schrikken.

OPENEN

Even pauze, Coca Cola


De hevigste hartkloppingen ebben nu weg en u bent weer enigszins bij de positieven?
Dan kunnen wij nu overgaan tot een schriftelijke evaluatie van het geziene.
U Dirk, de grootgrutter die ons de vierkante pannenkoek in de maag tracht te splitsen, heeft bedacht, dat een verklaring van het 'waarom?' wellicht een dienende functie zou kunnen hebben.
U stelt dan ook onomwonden: 'Waarom vierkante pannenkoeken?'
Daar zijn vele antwoorden op te geven. Die kunnen variëren van een tijdelijke geestelijke ongesteldheid ten burele van Dirk tot aan een omkoopschandaal in China waar ten gevolge van een verkeerde vertaling van het woord 'rond' de Chinese Rode Oktober pannenkoekenpannenfabriek met een onverkoopbare hoeveelheid vierkante pannenkoekenpannen bleven zitten, die zij dank zij enig smeergeld wisten te slijten aan de pannenkoekenbakkerij van Long Wei die vervolgens zijn Nederlandse zakenrelatie na een overvloedige maaltijd gelardeerd met in strakke jurkjes gestoken Chinese rode pioniers wist over te halen tot het inkopen van onvoorstelbare hoeveelheden vierkante pannenkoeken.
Zo zou het naar alle waarschijnlijkheid gegaan kunnen zijn. Wat is echter het antwoord van u op deze toch behoorlijk prangende vraag?
Lees en huiver:
"Als je de hoeken er niet afsnijdt, krijg je veel meer pannenkoek voor je geld".
Aan te raden valt, deze zin voorzichtig te proeven. Niet meteen consumeren en wegslikken, nee eerst op het puntje van de tong en dan langzaam opzuigen. Zoals het nuttigen van een oester in de nabijheid van een wulpse dame met een te diep decolleté................... Maar dan breekt daar plotseloos het licht door met een kracht van duizend halogeenlampen, voordelig aangeschaft in de speciale bak bij de Lidl.
Want In bovenstaande door u, Dirk, gewaarmerkte zin ligt een compleet nieuwe denkwereld, ja een nieuw universum besloten. In analogie kan beweerd worden, dat als rood niet geel is je veel meer groen kan krijgen. Ietsje bouder gezegd:
"Als godsdiensten niet zouden bestaan, krijg je veel meer vrede op aarde".
Zo'n statement, zo'n sluitende verklaring van het 'al' is een driewerf hoera en een open doekje waard. Hulde aan u, Dirk, die het bestaan heeft E = mc² hier toch wel op zijn minst te benaderen zo niet te overtreffen.
Als formule zou ik opteren voor: H+=>€.
Waar de H staat voor Hoek en de plus voor aan laten hetgeen meer geld oplevert.
Maar wij zijn er nog niet want wat weet u, Dirk master of the universe, te melden in een achteloos in de kantlijn neergekrabbelde notitie?
"30 maart Nationale Pannenkoekendag".
Nu mag u, lezer, uiteraard gedoseerd, in jubel uitbarsten, de driekleur hijsen, het vervelende knaapje een hengst verkopen, oom agent een duister verleden toedichten en de buurvrouw in de billen knijpen, mits die daartoe uitnodigen, want 30 maart is hiermede genomineerd voor de titel 'Ultieme Feestdag'. Kortom 30 maart overstijgt 30 april, 1 mei en 7 november.
Waarde Dirk ik ga nu de vierkante pannenkoek nuttigen die ik in een verpakking van 8 stuks (is twee maal vier, u snapt nu waarom geen zes of tien in de verpakking) voor de weggeefprijs van € 1,-- heb aangeschaft.
Dirk redder der mensheid, messias van de vierkante pannenkoek, goeroe van het méér voor minder, u heeft mij een nieuw en ik durf te beweren, verbluffend, inzicht verschaft.
Dank, Dirk, dank.

Met vriendelijke groeten,
Uw dienstwillige,

Jodocus van der Bijl
ook bekend als De Bomenkapper van Beets

Ongeloof


Op het internet kwam deze eruptie van stupiditeit onder mijn ogen.

Ongeloof

Tja, dan ben je een tijdje weg uit Nederland...
en dan zie je opeens de uitslag van de verkiezingen:
Wilders 24 zetels.... Kortom een kwart van de Nederlanders heeft Nazi Duitsland even vergeten....
en dan Herbert Noort, de nationale Jazz Nazi Eikel, die bij Draaiomjeoren onzin over jazz en swing mag uitkramen wat hij wil...
afijn, om sportief te zijn hierbij zijn text op draaiomjeoren.nl:
(en dan volgt mijn column "Pissig" van april dit jaar)

Bovenstaande ontboezeming komt van deze site en blijkt van de hand van ene Cor Fuhler
Behalve dat de geachte Cor, afgestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium, niet kan rekenen een kwart van de Nederlandse kiezers zou betekenen, dat Wilders 37 zetels zou hebben binnengehaald, heeft hij ook duidelijk de essentie van mijn column gemist. Daarnaast schrijft hij niet alleen mijn naam fout maar nog erger eveneens de achternaam van Django.
Werkelijk ONGELOVELIJK, dit soort onzin (nog nooit van Django Reinhart gehoort????) IK SWING, EN NIEMAND ANDERS!
Beste Cor, hoewel enige consequentie je niet ontzegd kan worden wordt de achternaam van Django toch echt met dt geschreven dus Reinhardt (evenals gehoort met een d en 'ongelovelijk' behoeft ook enige verbetering. Een indicatie voor de stand van ons onderwijs?)
Maar om nou een Jazz Nazi Eikel genoemd te worden en in een adem met Wilders, dat is werkelijk te veel eer.
Blijkbaar heb ik een gevoelige en ongetwijfeld geprepareerde snaar bij de gediplomeerde Cor geraakt.
Voor de zekerheid heb ik ook wat clipjes bekeken van deze afgestudeerde conservatoriumganger - het niveau is in de loop der jaren hoorbaar naar onderen bijgesteld - en het verbaasde mij niet te kunnen constateren dat de heer Cor allesbehalve swingt
"
hetgeen hier op geprepareerde gitaar te constateren valt.
Cor is werkelijk van alle markten thuis, en vertoeft graag in het buitenland, het stukje is geloof ik in Australië geschreven, waar hij - ongetwijfeld dankzij een genereuze subsidie verstrekt door toondove meeheulers - de podia onveilig maakt.
Trouwens ook al die andere non-valeurs en subsidie-harkers, hebben nooit begrepen of moeite willen doen om er achter te komen hoe jazz echt in elkaar steekt. Deze onzin toont haarscherp aan hoe slecht het is gesteld met het maken van muziek in dit knollenland. Voor echte muziek is geen plaats meer en die gaat er ook niet meer komen.

Aan deze fijne musicus draag ik met groot genoegen het onderstaande stukje op, ik hoop oprecht dat het hem veel leesplezier verschaft.
En voordat ik het vergeet Cor, ik heb maar alvast een paar bruine hemden aangschaft, komen ongetwijfeld binnenkort van pas.
Reis naar Mongolië


In het kader van een intercultureel uitwisselingprogramma was ik onlangs in de gelegenheid de steppenmuziek van de Mongolen te bestuderen.
De vlucht naar Ulan Bator ging via Omsk en Wladiwostok en duurde ruim 22 uur. Daarna werden ik per jeep vervoerd naar Moron in de provincie Hovsgol.
Hier aangekomen werd ik gehuisvest in een yurt, het traditionele onderkomen van de Mongool. De hernieuwde kennismaking met de yurt eigenaar Yor Ful-her, een mongool in hart en nieren, was uiterst hartelijk en onder het genot van een glas kumys, de gegiste paardenmelk, gingen wij over tot een eerste uitwisseling van ervaringen.
Yor ken ik sinds zijn optreden voor de St. M.O.O (Mongolen Onder Ons) waar ik Yor heb leren waarderen als een begeesterde, virtuoos de paardenhalsviool bespelende mongool.
Yor is een expert op dit gebied en zonder meer een echte mongool want hij weet als geen ander de diepere betekenissen van deze zangwijze te expliceren. Al snel werd dan ook duidelijk, dat alleen een zuivere mongool als Yor die diepere betekenis kan doorgronden. Aan ons westerlingen is dan ook enige deemoedige betrachting ten aanzien van deze esoterische en zeer spirituele klanken vereist. Aangezien Yor staat voor behoud maar niet onder alle voorwaarden heeft hij voor onze westerse oren de klankkleuren van de oer-khuumi vertaald naar een geprepareerde gitaar. Daarnaast heeft deze trotse mongool er zelfs voor gezorgd dat er een transcriptie is gemaakt van de paardenhalsviool naar piano. Deze omzetting van de oer-khuumi heeft ons enige uiterst interessante hedendaagse stukken opgeleverd, getiteld:
Mongolen 1
en
Mongolen 2.
Op Mongolen 2 is ook een bijdrage van Yan Yan te zien en te horen. De virtuoze Yan Yan laat hier horen hoe het samenspelen met een andere mongool tot hogere kunst leidt. Na een verblijf van twee weken op de steppen van Hovsgol in de yurt van Yor, de grote mongool pakte ik mijn aantekeningen en koffer om de terugreis te aanvaarden.Ik kan niet wachten tot een nieuwe kennismaking met Yor, de mongool, in het kader van het intercultureel uitwisselingsprogramma, dat Yor over de halve aardbodem voert maar gelukkig ook weer naar Amsterdam. Daar kan deze mongool zijn mongolen muziek weer ten gehore brengen voor een enthousiast publiek, dat zoals wij allen weten ook voor een groot deel uit mongolen bestaat.
Een herstel mededeling in Het Parool :Vastgesteld kan worden dat het oeuvre van Simon Vinkenoog niet onder de categorie 'Bestsellers' valtDe "Uitvinder van het Buskruit" nominaties

Deze keer de volgende nominaties
De NOS heeft ruim drie uur North Sea uitgezonden.
Mijn conclusies:
Als je niet zingt tel je niet mee.
Jazz is echt zo dood als een pier.
Burt Baccharachhhh is een valse nicht.
Soil & Pimp moeten aan de Ritalin.
George Benson is het spoor helemaal bijster.
BB King speelt vals.
Jamie Cullem heeft het lijkenpikken ontdekt.
Lee Ritenour noemde zijn nummer terecht 'Stolen'.
Nina Simone draait zich nog een keertje om in haar graf
Hoe zestienjarigen al klaargestoomd worden om Amy, Buffy, Adele op te volgen was te zien in het schokkende itempje: 'Jazz in de huiskamer'. Beter geheten: 'Jazz tussen de schuifdeuren'.

sluit de luiken, temper het licht, leg de donderbus geladen klaar,
het north sea festival is daar
doof de tv, ontkoppel de radio, knip de kabel door
vermijd teistering van het oor
hoor het hypen van de nitwits gelijk het tsjilpen van de mus
dit jaar is het japan volgende keer een rus
waar de jazz is gebleven is voor sommigen een vraag
maar daar zit mantel niet mee in zijn maag
het meewaaien is tot kunst verheven
de originals zijn in hun kist gebleven


Joop van Enkhuizen dichtte:

Op een feest van simulant
laat een jazzo zich niet zien
op de blanke top der duinen
‘k heb u lief mijn Nederland.


Helaas het is niet anders.

Dat het North Sea song Festival de tijd terugzet naar het begin van de jaren zestig mag blijken uit een stukje proza dat ik schreef in 1961allerlei